Back to Top

About Us

 

Lejre

 
 
 
 

bonfire

Lejre

 

Børnelejre

I mange år har der været afholdt børnelejre på "Hemmet Strand", og rigtig mange piger og drenge er i tidens løb kommet år efter år. Mange forældre har ønsket, at et lejrophold skulle være en tilbagevendende begivenhed i børnenes lange sommerferie. Først og fremmest er lejrenes formål at give deltagerne mulighed for at høre det bedste af alt: Ordet fra Gud, sådan som vi kan læse det i Bibelen, og at venskaber må knyttes i et kristent fællesskab.

Lejrlederne ønsker at give børnene nogle indholdsrige dage med kammeratskab og i et livsopdragende fællesskab. Samtidig vil lederne gerne tilskynde børnene til flittigt at deltage i børne- og juniorklubber hjemme, hvor de bor.

Faste aktiviteter ud over bibelundervisning/-fortælling er masser af leg, hobbyaktiviteter, besøg af missionær, terrænløb og andre friluftsaktiviteter og måske et natløb! Alle aktiviteter tager sigte på, at børnene kan være trygge og tillidsfulde under hele lejropholdet.

De enkelte lejres indhold planlægges under hensyntagen til børnenes alder.

Når programmet for årets sommerlejre er klar, kan du finde det her "Tilmeldning til lejre"

Her kan du også se, hvem der er ansvarlig leder, hvis du har flere spørgsmål inden du tilmelder dit barn til lejr.

 

Kvindernes dag

En lørdag hvert forår indbydes til kvindernes dag på Hemmet Strand. Indbydelsen sendes ud til alle kredse og frimenigheder i LM-Vestjylland, men alle kvinder på tværs af generationer er velkomne.

Formålet med dagen er, ud over forkyndelse, at bidrage med emner som fylder ind i kvinde-liv anno 20XX set i et kristent perspektiv.

Dagen planlægges på skift af kvinder, som er aktive i de enkelte kredse i LM-Vestjylland. Der kommer hvert år særskilt program – når programmet er klar, kan du finde det her "Tilmeldning til lejre"

 

Seniordag

En dag i juni måned arrangeres hvert år seniordag på Hemmet Strand. Indbydelsen sendes ud til alle kredse og frimenigheder i LM-Vestjylland, men alle seniorer er velkomne.

Der hygges med god mad og så er der bibeltime, foredrag af oplysende karakter og tid til en god indbyrdes snakDer udarbejdes hvert år en særskilt indbydelse med program når programmet er klar, kan du finde det her "Tilmeldning til lejre"

Link til Lejrmappen (kræver særlig adgang - kun for ledere på børnelejre)

Ledermappen