Covid - 19 hvad nu hvis

Vi håber fortsat at kunne afholde lejrene som planlagt.

I forhold til Covid 19 følger vi myndighedernes krav.
Lejrudvalget afventer nu regeringens udmelding omkring 10. maj i
forhold til eventuel forlængelse eller ophævelse af forsamlingsforbud i forhold til
afholdelse af kommende børnelejre.

Der vil herefter blive meldt ud på hjemmesiden om lejre aflyses eller ej.

Øvrige lejeaftaler som pga Covid 19 må aflyses vil
få depositum tilbagebetalt.